ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αποτελεί πολιτική της ΑΡΓΩ PRINTING HOUSE να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής και σταθερής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συνολικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά το Πρότυπο ISO 9001: 2015 και την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης για τα δάση βάση των απαιτήσεων του οργανισμού FSC.

Το Σύστημα Διαχείρισης εγκαθίσταται και λειτουργεί σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση τόσο του ίδιου του Συστήματος Ποιότητας όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η ΑΡΓΩ PRINTING HOUSE. παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας κυρίως στο χώρο των εκτυπώσεων, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει επικαιροποιημένα προϊόντα & υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Για τις δραστηριότητες της ΑΡΓΩ PRINTING HOUSE η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

 • Προϊόντα & υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών
 • Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και στην συνεργασία με τους πελάτες
 • Εξασφάλιση υψηλής τεχνογνωσίας στα αντικείμενα δραστηριότητας
 • Τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους παραγωγής
 • Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων & κανονισμών
 • Την απουσία διακρίσεων και την διασφάλιση ενός κοινωνικά αποδεκτού χώρου εργασίας.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι υπεύθυνος για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και τη συντήρησή του, έτσι ώστε αφενός να είναι σύμφωνο με τα επιλεγμένα πρότυπα & προδιαγραφές και αφετέρου να κατανοείται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά από όλο το προσωπικό της εταιρείας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος να επιλύει όλα τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κατά περίσταση προσωπικό και να επικοινωνεί με τους πελάτες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων & υπηρεσιών. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής & συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε προϊόντα & υπηρεσίες.
 • Αύξηση του εύρους των προϊόντων και των αντικειμένων ενασχόλησης προς νέες τεχνολογίες αιχμής.
 • Διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.
 • Ταχύτερη & αρτιότερη υποστήριξη.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας, οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του Σ.Δ.Π.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της ΑΡΓΩ PRINTING HOUSE δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Οι τρεις άξονες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

 • Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Η ικανοποίηση του πελάτη και
 • Η διαρκής βελτίωση

είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην ΑΡΓΩ PRINTING HOUSE

Με την παρούσα πολιτική η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (παραστατικά διακίνησης, τιμολόγια αγοράς, κλπ), τόσο στον Οργανισμό FSC, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό εμπλέκεται στην αλυσίδα της πιστοποίησης. (Αccreditation Services International).

Μέσα από την παρούσα πολιτική ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν έχει καμία άμεση η έμμεση συμμέτοχη με τις παρακάτω παράνομες δραστηριότητες:

α) Την παράνομη υλοτομία και το εμπόριο παράνομης ξυλείας και δασικών προϊόντων

β) Την Παραβίαση των παραδοσιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες

γ) Την Καταστροφή των υψηλών τιμών διατήρησης σε δασικές εργασίες

δ) Την Σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες ή τη χρήση μη-δάσος

ε) Την Εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε δασικές εργασίες

στ) Την παραβίαση οποιασδήποτε από τις συμβάσεις της Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, όπως ορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, το έτος 1998.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΓΩ Printing House
Παπαρηγοπούλου 24, Περιστέρι 121 32
Τηλ.: 210 57.17.727 / 210 57.17.737
Fax: 210 57.17.734
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

dual.design